A MAGYAR VASÚTTÖRTÉNETI PARK HÁZIRENDJE

1. A belépőjegy megvásárlásával, és a látogatás során Ön és hozzátartozói tudomásul veszik, hogy 

kötelesek betartani az intézmény jelen Házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.

2. Jelen Házirend legalább egy példánya a Magyar Vasúttörténeti Park területén nyilvánosan 

kifüggesztésre kerül, és letölthető a www.vasuttortnetipark.hu/hu/cikk/Hazirend weboldalról.

3. A látogatók teljes mértékben felelősséget vállalnak az általuk kísért gyermekekért, a 

gyermekek tájékoztatásáért a Vasúttörténeti Park Házirendjéről és annak betartásáért.

4. 14 év alatti gyermekek csak felnőtt kíséretében és felelősségére látogathatják a Vasúttörténeti 

Parkot!

5. A Vasúttörténeti Park területe és interaktív programjai érvényes belépőjeggyel és interaktív 

programjegyekkel rendelkező látogatók számára használhatók.

6. A Vasúttörténeti Park területén óvatosan közlekedjenek, és fokozottan figyeljenek a vasúti 

közlekedésből adódó baleseti veszélyhelyzetekre! A kordonnal elzárt, valamint táblával jelölt 

üzemi területekre belépni szigorúan tilos! A járművek külsejére felmászni tilos és 

balesetveszélyes! 

7. A vasúti üzemmódból fakadó szennyeződésekért (olaj, korom stb.), a látogatók esetleges 

felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért, a Vasúttörténeti Parknak fel nem róható 

balesetekért a Vasúttörténeti Park semmilyen felelősséget nem vállal! 

8. A Vasúttörténeti Park területére, a többi látogatók, különösen a kisgyermekek testi épségének 

megóvása érdekében behajtani tilos az érkező vendégeinknek gépkocsival, motorkerékpárral, 

segédmotoros kerékpárnak minősülő eszközzel (pl. elektromos kerékpár), kerékpárral, 

elektromos rollerrel, rollerrel, gördeszkával, elektromos giroszkópos gördeszkával 

(gyroskate/smartboard/street balance board), segway-jel és görkorcsolyával.

9. A Vasúttörténeti Park látogatása során médiafelvétel (hang- és képanyag) készülhet, amelyen 

Ön, mint látogató is feltűnhet, a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány tulajdonát képezi és a 

jegy megvásárlásával hozzájárul a közzétételhez. További jogfelszólamlásnak helye nincs!

10. A Vasúttörténeti Parkban kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek készítése 

engedélyezett. Bármilyen más, üzleti célú felvétel készítése engedély- és díjköteles, illetve a 

sajtó munkatársai részére kizárólag előzetes egyeztetés után, a sajtóigazolvány felmutatásával 

tudunk ingyenes belépést biztosítani. Üzleti célú fotók és filmfelvételek készítése esetén, 

illetve a sajtó munkatársai forgatási és belépési igényüket a marketing@vasuttortenetipark.hu

e-mail címen jelezzék legalább min. 24 órával az érkezés előtt.

11. Jegy vásárlásra személyesen a Vasúttörténeti Park bejárati jegypénztáraiban vagy online, a 

Webshopunkban van lehetőség. Webshopunk elérhetősége: 

https://www.vasuttortenetipark.hu/hu/jegyek

12. A pénztártól való távozás után reklamációt elfogadni nem áll módunkban. A pénztáraknál 

pénzt váltani nem áll módunkban.

13. A jegyárakról személyesen a bejárati pénztárban, vagy online a 

https://www.vasuttortenetipark.hu/hu/jegyarak oldalon tájékozódhat. 

14. Kedvezményeket csak a jogosultság igazolása után áll módunkban biztosítani (diákigazolvány, 

tagsági igazolvány stb. felmutatásával és átadásával). Egy jogosultságot igazoló irattal csak egy 

kedvezményes jegy vásárolható. Kedvezményes belépésre jogosultak az alábbiak: gyerekek, 

nyugdíjasok, vasutasok.

15. Ingyenes belépésre jogosultak az alábbi szervezetek tagjai, akik hivatalos igazolvánnyal 

rendelkeznek: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), továbbá a 

vele érkező 1 fő, felnőtt kísérője részére. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

(SINOSZ), továbbá a vele érkező 1 fő, felnőtt kísérője részére. Siketvakok Országos Egyesülete 

(SVOE), továbbá a vele érkező 1 fő, felnőtt kísérője részére. Értelmi Fogyatékossággal Élők 

Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), továbbá a vele érkező 1 fő, felnőtt kísérője 

részére. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), továbbá a vele 

érkező 1 fő, felnőtt kísérője részére. Autisták Országos Szövetsége érvényes igazolványával 

rendelkező személy, továbbá a vele érkező 1 fő, felnőtt kísérője részére.

16. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Oldtimer Show, a TEMOFESZT Nemzetközi Vasútmodell 

Fesztivál és a Disznótoros Kolbászfesztivál rendezvények jegyárait a programokat szervező 

cégek határozták meg, melyek eltérnek a Vasúttörténeti Park belépőjegy áraitól! 

17. A Vasúttörténeti Park magánterület, így a fenntartja a jogot, hogy bizonyos személyeket saját 

belátása szerint a területére ne engedjen be, vagy bármikor onnan kizárhasson.

18. Fotó készítése a személyzetről hozzájárulásuk nélkül szigorúan tilos. 

19. A Vasútörténeti Parkban kiállított eszközöket rongáló, eltulajdonító vagy érvényes jeggyel nem 

rendelkező személyek ellen a Vasúttörténeti Park – a kárértéktől függetlenül – rendőrségi 

feljelentést tesz.

20. A Vasúttörténeti Park látogatója jelen Házirenddel elfogadja, hogy a Vasúttörténeti Park 

(Utasellátó Kávéház, játszótér stb.) bútorzatát és mosdóit rendeltetésszerűen használja.

21. Rongálás, higiéniai szempontból nem megfelelő és más látogatókat zavaró magatartás esetén 

a Vasúttörténeti Park biztonsági őrei a látogatót az intézmény területéről eltávolíthatják, 

illetőleg a Vasúttörténeti Park kötelezheti a rongálási érték megtérítésére.

22. A Vasúttörténeti Parkban a látogatók elől elzárt üzemi területeken kizárólag a Vasúttörténeti 

Park személyzete tartózkodhat, kivéve a menekülési útvonalakat, kizárólag vészhelyzet (pl. tűz) 

esetén. Illetéktelen behatolók ellen birtokháborításért és magánterület megsértéséért eljárás 

indul.

23. A Vasúttörténeti Park területére a közbiztonságra veszélyes és/vagy a többi látogató 

szórakozását és komfortérzetét zavaró tárgyat bevinni tilos.

24. A Vasúttörténeti Park területéről a rendbontó, a többi látogató szórakozását bármilyen módon 

zavaró látogatókat a Vasúttörténeti Park biztonsági őrségének jogában áll eltávolítani. Ebben 

az esetben a belépőjegy árát nem köteles a Vasúttörténeti Park megtéríteni. 

25. 18 éven aluliakat a Vasúttörténeti Park területén működő vendéglátóipari egységekben 

alkohol tartalmú termékekkel nem szolgálnak ki.

26. A Vasúttörténeti Park területe biztonsági kamerarendszerrel védett, melynek képét a 

Vasúttörténeti Park megőrizheti és rögzítheti. Ezeket a felvételeket a Vasúttörténeti Park saját 

tulajdona védelmében, károkozás igazolására felhasználhatja, magánszemélynek kiadni, illetve 

megmutatni viszont csak hatósági eljárás keretén belül hivatalos szerv felszólításának eleget 

téve köteles. 

27. A Vasúttörténeti Park területén a dohányzás (cigaretta, elektromos cigaretta, pipa) tilos, 

melyet tábla jelöl.

28. A Vasúttörténeti Park egész területén tilos nyílt láng használata. A Vasúttörténeti Park

területére tűzveszélyes anyagot bevinni szigorúan tilos. 

29. A Vasúttörténeti Park területére bevitt értéktárgyakért, illetőleg az elveszett, elhagyott 

értékekért nem tudunk felelősséget vállalni. 

30. A Vasúttörténeti Park látogatót egy másik látogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért 

felelősséget nem tudunk vállalni. 

31. Kutyát, illetve egyéb hobbi- illetve társállatot behozni a Vasúttörténeti Park területére tilos. 

Kivételt képez a vakvezető és a segítő kutya, illetve a hatósági szolgálati kutyák. 

32. Felmerülő probléma vagy panasz esetén javasolt azt azonnal a helyszínen jelezni a 

Vasúttörténeti Park személyzetének. A Vasúttörténeti Park a panaszkezelés során a látogató 

jegyét kérheti, így kérjük, őrizze meg azt. 

33. Panasz esetén észrevételét megteheti a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány címére küldött 

levélben postai úton: 1142 Budapest Tatai út 95., munkaidőben telefonon a +36 1 450 1497 

számon, vagy e-mail-ben: info@vasuttortenetipark.hu

34. Panasz esetén a nem valós adatok közlése folytán kézbesíthetetlen válaszokért a 

Vasúttörténeti Park felelősséget nem vállal. 

35. A Vasúttörténeti Park a panaszkezelés során a látogató jegyét kérheti, így kérjük, írásban tett 

vagy telefonos panasz esetén is őrizze meg azt. Az illetékes felügyeleti szerv: Budapest XIV. 

kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője, Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi 

Főosztálya és a Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete.

36. Adatvédelmi (GDPR) Nyilatkozat. Tájékoztatjuk, hogy az Magyar Vasúttörténeti Park 

Alapítvány a 2018. május 25-én életbelépő egységes Európai Uniós szabályozás, a GDPR 

(General Data Protection Regulation) előírásainak megfelelően kezeli és tárolja adatait.

 Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány