AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A VASÚTTÖRTÉNETI PARK ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLATÁNAK ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS A BESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

 

1. Ajánlatkérő megnevezése, cégjegyzékszáma, székhelye, a kapcsolattartó megnevezése, telefonszáma, e-mail címe:

Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány

1142 Budapest, Tatai út 95.

Kapcsolattartó: Pataki Péter

Tel: +36 30 5902970

e-mail: pataki.peter@vasuttortenetipark.hu

 

2. A beszerzés tárgya:

Őrzés védelmi szolgáltatás beszerzése (az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint)

 

3. Az ajánlat benyújtásának helye és határideje:

Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány

1142 Budapest, Tatai út 95.

Kapcsolattartó: Pataki Péter

e-mail: pataki.peter@vasuttortenetipark.hu

 

Határideje: 2021 július 24, 10:00

Ajánlatkérő a határidőn túl ajánlatokat nem fogad el.

 

4. Jelen ajánlattételi felhívás egyéb adatai:

Ajánlatkérő számára szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet, jelen indikatív ajánlattételi felhívás alapján Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő a felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig indokolás nélkül visszavonhatja, módosíthatja, illetve az eljárást bármikor indokolás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, eredményhirdetés nélkül befejezheti. Ajánlatkérőt emiatt kártérítési/kártalanítási felelősség/kötelezettség nem terheli.

 

5. Ajánlattétel súlyponti értékelése pontszámok szerint:

- Ajánlati ár: 1- 5 pont

- Szakmai múlt: 1- 5 pont

- Máv- hoz, vagy annak valamely egységéhez köthető szakmai múlt: 1- 5 pont

- Minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány megléte: 1- 5 pont

- Felelősség biztosítás megléte, min. 30 millió forint: 1- 5 pont

- Megfelelő időtartamú és minőségű, szakirányú munkavégzést igazoló

- referenciával. 1- 5 pont

A Magyar Vasúttörténeti Alapítvány fenntartja a jogot, hogy az Ajánlattétel elbírálása a pontszámok szerinti saját értékelés formájában történjen.

Az ajánlatot elektronikusan szükséges beadni.

Az ajánlat benyújtásának helye: emailben:

e-mail: pataki.peter@vasuttortenetipark.hu

Ha az ajánlattal kapcsolatosan kérdésük merülne fel, keressenek a fenti elérhetőségeken.

 

1. számú melléklet:

Az objektum meghatározása

A Vasúttörténeti Park 1142 Budapest, Tatai út 95. 29834/1Hrsz.alatt található. A telephelye egy zárt 14 hektár 9340 m2 területből tevődik össze, amelyből nyílt tárolóterülettel működik 5 db vasúti kapu, amely a Vasúti fővonallal köti össze a parkot. Az objektum a Tatai út felől a Főbejárati Székelykapun, a vaslemez tolókapú és Tatai út sarkánál található Víztorony Parkba vezető kapun keresztül közelíthető meg.

 

A szolgálat ellátásának rendje

A Park nyitva van április 1-től október 31-ig terjedőidőben keddtől vasárnapig.

A Park zárva van november 1-től március 31-ig, és április 1-től október 31-ig hétfőnként.

 

A nyitvatartási időben az őrzésvédelem létszáma napi 2 fő 24 órában és napi 1 fő 12 órában.

A Park zárva tartási idejében napi 2 fő 24 órában. (nov 1-márc 31, és hétfőnként).

 

A szolgálat ellátása folyamatosan 24 órában történik.

Nappali szolgálatban 3 fő teljesít szolgálatot az alábbiak szerint:

· 1 sz. őrhelyen (főbejárat, pénztár) 1 fő őr, aki ellátja a főbejárat és a teher kapu őrzését biztosítását, a portaszolgálatot és a biztonságtechnikai rendszerek figyelését,

· 2 sz. őr 1 fő közreműködik a főbejárat és a teher kapu őrzésében, illetve a ki - beléptetésbe, gépjármű ellenőrzésbe és az irányító őr utasításának megfelelően járőrszolgálatot teljesít,

· 3 sz. őr 1 fő járőrszolgálatot teljesít és elvégzi az irányító őr által meghatározott feladatokat.

 

Az éjszakai szolgálatban 1 fő a portán teljesít szolgálatot, és 1 fő látja el a járőrszolgálatot.

A szolgálat többek között az alábbi feladatokat látja el:

· portaszolgálat,

· személyporta kapujának kezelése, nyitása, zárása,

· ki- és belepő személyek ellenőrzése,

· a ki-, és beléptetés nyilvántartásának vezetése,

· a területre belépő és kilépő járművek ellenőrzése, átvizsgálása,

· biztonságtechnikai eszközök felügyelete,

· tűzjelző figyelése, szükség esetén intézkedés megtétele,

· riasztórendszerek figyelése, szükség esetén intézkedés megtétele,

· térfigyelő rendszer figyelése,

· parkoló területének ellenőrzése,

· iroda és egyéb épületek ellenőriztetése, lezáratása, riasztó élesítése,

- kulcskezelés